Hai chiến thắng và một bài học hậu bầu cử ở Australia Châu Á-TBD

Hai chiến thắng và một bài học hậu bầu cử ở Australia

Australia vừa trải qua một cuộc bầu cử sôi động, nghiêm túc và đầy kịch tính. Sau 6 năm điều hành đất nước, Công đảng đã buộc phải nhường ngôi cho Liên đảng Tự do-Quốc gia đối lập, mặc dù đảng được cho là lão làng ở Australia này đã có những thay đổi nhất định nhằm củng cố sức mạnh trước bầu cử.

Thủ tướng đắc cử Tony Abbott thông báo sẽ sớm thành lập một chính phủ mạnh, đoàn kết và ông có lý do để quyết tâm thành lập một chính phủ như vậy.