Cần tận dụng WTO làm đòn bẩy phát triển bền vững Kinh doanh

Cần tận dụng WTO làm đòn bẩy phát triển bền vững

Nhìn lại sau ba năm gia nhập WTO của Việt Nam báo cáo của Bộ Công thương cho thấy, việc hội nhập kinh tế quốc tế và việc gia nhập WTO đã có tác dụng tích cực đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Theo ông Lương Văn Tự, nguyên Trưởng đoàn đàm phán gia nhập WTO của Việt Nam, gia nhập WTO mới là khởi đầu của một sân chơi lớn, cần tận dụng WTO làm đòn bẩy cho việc phát triển bền vững.