Media OutReach thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Xinhua Finance Agency ở Trung Quốc Thông cáo báo chí

Media OutReach thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Xinhua Finance Agency ở Trung Quốc

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 18 tháng 2 năm 2021 – –Media OutReach, doanh nghiệp cung cấp thông tin điện tử đầu tiên được thành lập tại Hồng Kông năm 2009 vừa tuyên bố mở rộng lĩnh vực kinh doanh của mình sang thị trường Trung Quốc. Việc hợp tác với Xinhua Finance […]