"Bảo hiểm y tế là quyền lợi chứ không phải nghĩa vụ" Y tế

"Bảo hiểm y tế là quyền lợi chứ không phải nghĩa vụ"

Thủ tướng Chính Phủ vừa phê duyệt lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020; đồng thời, Bộ Y tế trong năm nay cũng sẽ tiến hành sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế sau 3 năm đưa vào thực hiện.

Về sự thay đổi về chính sách bảo hiểm y tế toàn dân, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, bảo hiểm y tế toàn dân là một rong những chính sách an sinh xã hội qua trọng và là nguồn tài chính vững bền để giúp cho chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nội dung chính của đề án: tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2015 phải đạt dược 70% và đến năm 2020 phải đạt trên 80%; đồng thời phải nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tăng sự hài lòng của người bệnh.