Ứng dụng di động mới của TechInsights cung cấp nhanh chóng các phân tích về chất bán dẫn cho người dùng Thông cáo báo chí

Ứng dụng di động mới của TechInsights cung cấp nhanh chóng các phân tích về chất bán dẫn cho người dùng

OTTAWA, BANG ONTARIO, CANADA – News Direct – TechInsights vừa giới thiệu ứng dụng di động mới cung cấp khả năng truy cập một cách dễ dàng vào nội dung kỹ nghệ đảo ngược (reverse engineering) vi điện tử và chất bán dẫn của họ. TechInsights đã tập trung xây dựng nền tảng nội dung […]
TechInsights mua lại VLSI Research để cung cấp nền tảng thống nhất về thông tin phục vụ lĩnh vực chất bán dẫn Thông cáo báo chí

TechInsights mua lại VLSI Research để cung cấp nền tảng thống nhất về thông tin phục vụ lĩnh vực chất bán dẫn

OTTAWA, CANADA – News Direct – TechInsights Inc. vừa công bố thông báo việc mua lại VLSI Research Inc., doanh nghiệp chuyên cung cấp phân tích kinh tế và thị trường về chuỗi cung ứng chất bán dẫn. Cùng với nhau, TechInsights và VLSI sẽ cung cấp một nền tảng thống nhất gồm các nội dung […]