One Storage (thuộc Soundwill Holdings) phát triển ứng dụng AI để nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trữ Thông cáo báo chí

One Storage (thuộc Soundwill Holdings) phát triển ứng dụng AI để nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trữ

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 7 tháng 7 năm 2022 – One Storage, một công ty con của Soundwill Holdings Limited, một tập đoàn có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông từ năm 1997, với mã chứng khoán: 00878) đang cung cấp dịch vụ […]