Đào tạo nhân lực: Chú trọng đầu vào hay đầu ra? Giáo dục

Đào tạo nhân lực: Chú trọng đầu vào hay đầu ra?

So với học phí các trường đại học công lập khác thì học phí của Đại học FPT không “mềm”: 8.800 USD cho cả 8 kỳ học, chưa bao gồm chi phí học thêm tiếng Anh. Tuy nhiên, các sinh viên được tạo điều kiện vay đến 90% học phí và chấp nhận “cắm” bằng đại học lại để trả dần trong 5 năm kể từ khi tốt nghiệp.

Phương thức đào tạo mới - quan tâm đến kết quả đầu ra thay vì quá chú trọng đầu vào và thả lỏng đầu ra đang được nhiều trường đại học lựa chọn. Vậy, xu hướng này nên được nhìn nhận như thế nào?