Lào nói về vai trò của chiến thắng Điện Biên Phủ Xã hội

Lào nói về vai trò của chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 55 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5), Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng đất nước Sisavath Keobounphanh ngày 5/5 đã có cuộc nói chuyện về vai trò của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với công cuộc giải phóng bán đảo Đông Dương khỏi ách thống trị gần 100 năm của thực dân Pháp.
Văn hóa

Phát hành cuốn sách "Lời văn ý thơ Hồ Chí Minh"

Nhân kỷ niệm 40 năm Di chúc (1969 - 2009) và 119 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-2009), Nhà Xuất bản Lao động đã phát hành cuốn "Lời văn ý thơ Hồ Chí Minh", giới thiệu đến bạn đọc cái nhìn đa diện, phong phú về Hồ Chủ tịch với tư cách một tác giả văn học vĩ đại và những đóng góp to lớn của Người đối với sự phát triển của nền văn học, văn hóa Việt Nam.