Thị trường chứng khoán: Cơ hội đang đến gần Chứng khoán

Thị trường chứng khoán: Cơ hội đang đến gần

Không chỉ bên mua, bên bán cũng “bắt sóng” thị trường. Cả ba nhóm xu hướng “ngắn hạn, trung hạn, dài hạn” cùng hội tụ để hỗ trợ thị trường.

Yếu tố “ngoại lực” đã tạo ra hậu thuẫn tích cực kéo niềm tin của các nhà đầu tư trong nước quay trở lại.