ESR sẽ chính thức là yếu tố cấu thành của Chỉ số Hangseng Composite (HSCI) bắt đầu từ ngày 15/3/2021 Thông cáo báo chí

ESR sẽ chính thức là yếu tố cấu thành của Chỉ số Hangseng Composite (HSCI) bắt đầu từ ngày 15/3/2021

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 1 tháng 3 năm 2021 – ESR Cayman Limited (“ESR”, có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã là 1821), nền tảng bất động sản logistics tập trung lớn nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương vừa […]