Bỏ tâm lý cục bộ địa phương để nâng cao PCI vùng Kinh tế

Bỏ tâm lý cục bộ địa phương để nâng cao PCI vùng

Điểm nhấn trong Báo cáo Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm nay là sự vươn lên của cả khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong khi  đó, một số địa phương luôn dẫn đầu những năm trước như Bình Dương và Đà Nẵng lại có sự sụt giảm rõ rệt về thứ hạng.

Theo các chuyên gia, quá trình tăng cường liên kết vùng, khu vực cùng với sự sáng tạo của từng địa phương trong khu vực đã tạo cho Đồng bằng sông Cửu Long có sự chuyển biến tích cực trong cải thiện môi trường đầu tư hướng đến thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.