Hexagon phát hành báo cáo Nghiên cứu Chỉ số niềm tin khử carbon cho khu vực Châu Á – Thái Bình Dương Thông cáo báo chí

Hexagon phát hành báo cáo Nghiên cứu Chỉ số niềm tin khử carbon cho khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

SYDNEY, AUSTRALIA – Media OutReach – Ngày 3 tháng 11 năm 2022 – Asset Lifecycle Intelligence Division (tạm dịch Bộ phận Trí tuệ Vòng đời Tài sản) của Hexagon vừa công bố việc phát hành Decarbonisation Confidence Index Research report for the Asia-Pacific region (tạm dịch: báo cáo Nghiên cứu Chỉ số niềm tin khử cacbon cho […]