Hàng giả: Đừng bắt người tiêu dùng phải thông thái Thị trường

Hàng giả: Đừng bắt người tiêu dùng phải thông thái

Theo con số củaTạp chí hàng hóa của Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu đưa ra, có đến 60% người tiêu dùng Việt Nam mua phải hàng giả, riêng tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh thì 35% sản phẩm tiêu thụ trên thị trường là hàng giả.

Trước thực trạng này, chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội cho rằng, không thể hô khẩu hiệu "người tiêu dùng thông thái" mà cơ quan quản lý phải chủ động bảo vệ họ.