[Infographics] Phòng chống rét cho trâu bò đúng cách Xã hội

InfographicPhòng chống rét cho trâu bò đúng cách

Thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài có tác động không nhỏ đến đàn gia súc; để chủ động phòng, chống rét cho trâu bò và giảm thiệt hại, bà con nông dân áp dụng cách phòng, chống cho trâu bò đúng cách.