Khoa học

Ly hôn làm tăng các nếp nhăn trên mặt

Nếp nhăn trên khuôn mặt là dấu hiệu đầu tiên cho thấy tuổi tác của con người, song cũng có một số yếu tố trong đời sống khiến các nếp nhăn xuất hiện sớm hơn bình thường. Nếu bạn tránh được những nhân tố đó, bạn sẽ hạn chế được sự xuất hiện sớm của các nếp nhăn.