Xã hội

Nghiên cứu chuyên sâu về biên giới Việt-Trung

Ngày 2/6, tại thành phố Đà Nẵng, Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng đã tổ chức lớp báo cáo viên nghiên cứu chuyên sâu về chuyên đề biên giới và kết quả công tác phân giới cắm mốc trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc.