[Mega Story] Đông Nam Á trước thách thức COVID-19 ASEAN

Đông Nam Á trước thách thức COVID-19

Nguy cơ trở thành một điểm nóng mới của đại dịch COVID-19 đòi hỏi lãnh đạo các quốc gia ASEAN phải hành động quyết liệt hơn ở quy mô trong nước cũng như toàn khu vực.