Mức bồi thường của Vedan chưa thỏa đáng Xã hội

Mức bồi thường của Vedan chưa thỏa đáng

Ngay sau khi Công ty Vedan thông báo mức hỗ trợ cho nông dân 3 địa phương là Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu bị thiệt hại tài sản, do nguồn nước thải của Vedan gây ô nhiễm sông Thị Vải, với tổng số tiền là 25 tỷ đồng, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai cho rằng khoản tiền này không thể bù đắp những mất mát mà nông dân phải gánh chịu trong suốt thời gian dài vừa qua.