Thế giới

Cuba muốn đổi tự do cho 5 chiến sỹ tình báo

Ngày 20/6, Chủ tịch Quốc hội Cuba Ricardo Alarcon cho biết, La Habana sẽ trao cho Washington các phần tử chống đối Mỹ hiện đang bị giam giữ ở nước này để đổi lấy tự do cho 5 chiến sĩ tình báo Cuba đang bị giam giữ tại các nhà tù Mỹ.
Chính trị

Bế mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 12

Sau 26 ngày làm việc, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 12 đã kết thúc chiều 19/6. Trong bài diễn văn bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008, việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2009; tiến hành công tác xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.