Trong năm tài chính 2018/2019, doanh thu của Sunlight REIT đạt 850,7 triệu dollar Hồng Kông Thông cáo báo chí

Trong năm tài chính 2018/2019, doanh thu của Sunlight REIT đạt 850,7 triệu dollar Hồng Kông

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày 4 tháng 9 năm 2019 – Henderson Sunlight Asset Management Limited vừa chính thức thông báo kết quả hoạt động cuối cùng của Quỹ ủy thác đầu tư bất động sản (Real estate investment trust – REIT) Sunlight cho năm tài chính 2018/2019 (kết thúc vào […]