Trung tâm Kellogg dành cho doanh nghiệp gia đình được đổi tên thành Trung tâm John L. Ward Thông cáo báo chí

Trung tâm Kellogg dành cho doanh nghiệp gia đình được đổi tên thành Trung tâm John L. Ward

CHICAGO, BANG ILLINOIS, MỸ – Media OutReach – Trường Quản lý Kellogg thuộc Đại học Northwestern đã tổ chức lễ cắt băng kỷ niệm việc đổi tên Trung tâm Kellogg dành cho Doanh nghiệp gia đình thành Trung tâm John L. Ward dành cho Doanh nghiệp gia đình. Việc đổi tên được thực hiện thông qua nguồn tài […]