Việc thanh lý các công ty con của Wirecard AG ở Hồng Kông Malaysia và Indonesia đã và đang được hoàn tất Thông cáo báo chí

Việc thanh lý các công ty con của Wirecard AG ở Hồng Kông Malaysia và Indonesia đã và đang được hoàn tất

MUNICH/ASCHHEIM/DUBLIN/KUALA LUMPUR/HONG KONG/JAKARTA – EQS Newswire – Ngày 12 tháng 7 năm 2021 -Tiến sĩ Michael Jaffé – một trong những nhà quản lý và xử lý các vụ phá sản có kinh nghiệm và nổi tiếng ở Đức đã đạt được thành công trong việc hoàn thành các thương vụ thoái vốn như một […]