Giáo sư John Sexton sẽ phát biểu tại lễ khai giảng Đại học Phụ nữ châu Á (AUW) khóa 8 vào ngày 9/5/2020 Thông cáo báo chí

Giáo sư John Sexton sẽ phát biểu tại lễ khai giảng Đại học Phụ nữ châu Á (AUW) khóa 8 vào ngày 9/5/2020

CHITTAGONG, BANGLADESH – Media OutReach –- Giáo sư John Sexton, quốc tịch Mỹ, người từng là Chủ tịch thứ 15 của Đại học New York (NYU) và là người có tầm nhìn và khả năng lãnh đạo dẫn đến việc thành lập các cơ sở của Đại học New York Thượng Hải và Abu Dhabi, sẽ là […]
Sinh viên Việt Nam nhận giải thưởng Andy Matsui tại Lễ phát bằng Đại học AUW Thông cáo báo chí

Sinh viên Việt Nam nhận giải thưởng Andy Matsui tại Lễ phát bằng Đại học AUW

Giải thưởng Andy Matsui dành cho Thành tích học tập & Tài năng lãnh đạo nổi bật được trao hàng năm cho các sinh viên tốt  nghiệp, là những người thông qua thành tích học tập và cống hiến cho dịch vụ cộng đồng hiện thân cho đời sống, các giá trị và vô số thành tựu của Andy Matsui.CHITTAGONG, BANGLADE...