Awfully Chocolate chuẩn bị cho làn sóng đặt hàng mới trùng với Ngày của Cha (21/6) ở Singapore Thông cáo báo chí

Awfully Chocolate chuẩn bị cho làn sóng đặt hàng mới trùng với Ngày của Cha (21/6) ở Singapore

SINGAPORE – Media OutReach – Awfully Chocolate tiếp tục có động thái “lên dây cót tinh thần” cho mọi người ở Singapore khi đang tích cực chuẩn bị cho một làn sóng đơn đặt hàng mới trùng với Ngày của Cha (Chủ nhật 21/6) ở Singapore. Điều này đến vào thời điểm các biện pháp giãn cách xã […]