Sản phẩm mới AXA Super CritiCare của AXA Insurance dành cho bệnh nhân bị bệnh tiểu đường Thông cáo báo chí

Sản phẩm mới AXA Super CritiCare của AXA Insurance dành cho bệnh nhân bị bệnh tiểu đường

SINGAPORE – Media OutReach – Bảo hiểm AXA vừa khai trương AXA Super CritiCare, một chương trình bệnh hiểm nghèo được thiết kế để cung cấp sự bảo vệ toàn diện bao gồm nhiều khoản thanh toán cho các bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn sớm, trung bình và giai đoạn tiến triển, với giá trị lên […]