Thứ Tư, Tháng Mười Một 14/11/2018

Chuột chết trong nồi lẩu