Chống hạn ở miền Trung, Tây Nguyên: Cùng vào cuộc Kinh tế

Chống hạn ở miền Trung, Tây Nguyên: Cùng vào cuộc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, tình trạng thiếu nước và khô hạn tại khu vực nam miền Trung và Tây Nguyên sẽ diễn ra gay gắt bởi trong các tháng mùa khô năm nay.

Trước tình hình mực nước các hồ thủy điện đều thấp hơn trung bình nhiều năm, việc sử dụng hợp lý và hiệu quả nguồn nước thiên nhiên cho phát điện cũng như sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2012-2013 sẽ luôn là bài toán khó nếu cả ngành điện, ngành nông nghiệp và địa phương không cùng vào cuộc.