Thế giới

Triều Tiên-Mỹ thảo luận vấn đề hạt nhân

Bốn tuần sau khi Mỹ loại CHDCND Triều Tiên khỏi danh sách các nước bị Mỹ liệt vào diện quốc gia tài trợ khủng bố, ngày 6/11, các nhà ngoại giao cấp cao của hai nước đã gặp nhau tại New York (Mỹ) để thảo luận những biện pháp tiếp theo nhằm thực hiện cam kết của Bình Nhưỡng ngừng phát triển vũ khí hạt nhân.