Khoa học

Phát hiện gien giúp chống nghiện ma túy

Các nhà khoa học Tây Ban Nha mới đây đã xác định được một gien giúp con người chống đỡ với những cơn nghiện ma túy, cụ thể là chất cocaine qua những thí nghiệm được tiến hành trên chuột bạch.