Workato kiện toàn bộ máy lãnh đạo cho giai đoạn tiếp theo của sự phát triển về con người và văn hóa Thông cáo báo chí

Workato kiện toàn bộ máy lãnh đạo cho giai đoạn tiếp theo của sự phát triển về con người và văn hóa

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 23 tháng 5 năm 2022 – Workato, một nền tảng hàng đầu về tự động hóa doanh nghiệp vừa công bố một số quyết đinh bổ nhiệm các vị trí quản lý cấp cao nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo cho giai đoạn tiếp theo của sự phát triển về […]