Từ tháng 10/2021, Công ty GEODIS sẽ khai thác cơ sở dịch vụ mới tại Sân bay Auckland (New Zealand) Thông cáo báo chí

Từ tháng 10/2021, Công ty GEODIS sẽ khai thác cơ sở dịch vụ mới tại Sân bay Auckland (New Zealand)

AUCKLAND, NEW ZEALAND – Media OutReach – Ngày 3 tháng 8 năm 2021 – GEODIS, doanh nghiệp điều hành vận tải và logistics hàng đầu thế giới vừa công bố chiến lược chuyển sang cơ sở dịch vụ mới tại Sân bay Auckland, sau việc đầu tư cho tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững tại thị trường […]