Rhenus Air & Ocean tham gia Clean Cargo – chương trình toàn cầu về vận chuyển container bền vững Thông cáo báo chí

Rhenus Air & Ocean tham gia Clean Cargo – chương trình toàn cầu về vận chuyển container bền vững

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 15 tháng 3 năm 2023 – Rhenus Group – doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics hàng đầu thế giới đã chia sẻ thông tin cập nhật về các nỗ lực phát triển bền vững của mình, từ việc liên kết với Clean Cargo under Air & Ocean đến việc nhận […]