Năm 2019, có tới 39% doanh nghiệp nhỏ và vừa Singapore tiếp cận được vốn tín dụng Thông cáo báo chí

Năm 2019, có tới 39% doanh nghiệp nhỏ và vừa Singapore tiếp cận được vốn tín dụng

SINGAPORE – Media Outreach – Ngày 16 tháng 6 năm 2020 – Trong nghiên cứu tài chính dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ do Linkflow Capital thực hiện, trong năm 2019, các doanh nghiệp vừa và nhỏ Singapore tiếp tục thấy khả năng tiếp cận tài chính được cải thiện. Theo Linkflow Capital, có tới […]