Thứ Bảy, Tháng Mười Một 17/11/2018

Cuộc thi tài năng trên truyền hình