HDBank có dư nợ cho vay bất động sản, tỷ lệ nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp thấp nhất trong ngành Thông cáo báo chí

HDBank có dư nợ cho vay bất động sản, tỷ lệ nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp thấp nhất trong ngành

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM – Media OutReach – Ngày 4 tháng 4 năm 2023 – Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – HDBank (tên tiếng Anh: The Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2022 được kiểm toán bởi […]