Ông Markus Schäfer, thành viên Ban lãnh đạo của Daimler được chọn vào Ban kiểm soát của Farasis Energy Thông cáo báo chí

Ông Markus Schäfer, thành viên Ban lãnh đạo của Daimler được chọn vào Ban kiểm soát của Farasis Energy

FRICKENHAUSEN, ĐỨC – Newsfile Corp. Ngày 23 tháng 7 năm 2021 – Vào tháng 7 năm 2020, Mercedes-Benz và Farasis Energy đã chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Trong cuộc họp chính thức vừa được tổ chức trong tháng 7 năm nay, các cổ đông của Farasis Energy (có cổ phiếu giao dịch […]