Một khu vực châu Âu trước nguy cơ tan vỡ? Châu Âu

Một khu vực châu Âu trước nguy cơ tan vỡ?

Bị bó chặt trong liên minh tiền tệ không hiệu quả, EU luôn phải vật lộn để thích ứng nền chính trị dân chủ của các thành viên và hệ quả là khủng hoảng nối tiếp khủng hoảng không có giải pháp bền vững.