Công ty Callsign được mời tham gia Cộng đồng các nhà đổi mới toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Thông cáo báo chí

Công ty Callsign được mời tham gia Cộng đồng các nhà đổi mới toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF)

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – – Callsign, đơn vị tiên phong về tín nhiệm kỹ thuật số, đã được Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum – WEF) mời tham gia Cộng đồng các nhà đổi mới toàn cầu. Đây là nhóm các công ty khởi nghiệp (start-up) và mở rộng […]