Diễn đàn quốc tế về hòa bình thế giới, hợp lực và hòa hợp sẽ được tổ chức vào tháng 9/2020 tại Đài Loan Thông cáo báo chí

Diễn đàn quốc tế về hòa bình thế giới, hợp lực và hòa hợp sẽ được tổ chức vào tháng 9/2020 tại Đài Loan

ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN – Media OutReach – Ngày 9 tháng 1 năm 2020 – Ông William Liu (劉昶緯), người sáng lập Quỹ Phát triển kinh tế Long Hsiung và Đảng văn hóa hợp lực và hòa hợp, người sẽ tổ chức sự kiện The First Harmony & Synergy & World Peace International Forum (tạm dịch “Diễn đàn quốc tế […]