Indonesia tổ chức diễn tập quân sự với 21 nước Thế giới

Indonesia tổ chức diễn tập quân sự với 21 nước

Quân đội Indonesia ngày 16/6 cùng quân đội 21 nước khác bắt đầu tiến hành cuộc diễn tập quân sự "Lá chắn Đại bàng 2009" (Garuda Shield 2009) nhằm tăng cường khả năng phối hợp, tính chuyên nghiệp của các lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.