Tìm cách bảo vệ 82 bia tiến sỹ ở di tích Văn Miếu Văn hóa

Tìm cách bảo vệ 82 bia tiến sỹ ở di tích Văn Miếu

Lượng khách du lịch ngày một tăng, rồi hiện tượng học sinh, sinh viên sờ đầu rùa đội 82 tấm bia tiến sỹ khiến di tích này đang đối diện với những nguy cơ hư hỏng.

Trước thực tế trên, Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã đề xuất hai giải pháp trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét. Một là dùng kính chịu lực đặc biệt làm vách ngăn toàn bộ hai dãy nhà bia, hai là làm lan can bằng gỗ cao khoảng 1 mét quây xung quanh nhà bia.