[Photo] Yên Bái: Rộn ràng lễ hội Đền Đông Cuông Lễ hội

Yên Bái: Rộn ràng lễ hội Đền Đông Cuông

Ngày 2/2 (tức 12 tháng Giêng năm Quý Mão), tại Quần thể Di tích lịch sử-văn hóa Quốc gia Đền Đông Cuông, thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, diễn ra nghi lễ rước Mẫu sang sông.