Kinh tế

VN có nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Chile

Báo Phương Nam của Chile khẳng định với 86 triệu dân và thu nhập bình quân đầu người 1.000 USD/năm cùng với tăng trưởng bình quân 8%/năm, Việt Nam mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của quốc gia Nam Mỹ này.