Aon dự báo: tiền lương, thưởng, trợ cấp ở Malaysia sẽ tăng thêm 5,3% trong năm 2020 Thông cáo báo chí

Aon dự báo: tiền lương, thưởng, trợ cấp ở Malaysia sẽ tăng thêm 5,3% trong năm 2020

SINGAPORE – Media OutReach – Theo Khảo sát về việc tăng lương, thưởng, trợ cấp năm 2019 của Malaysia (The Malaysia 2019 Salary Increase & Total Compensation MeasurementTM Survey) do Aon, công ty hàng đầu thế giới chuyên cung cấp các giải pháp rủi ro, hưu trí và sức khỏe thực hiện, tiền lương ở Malaysia dự kiến […]