Supernewsroom.io – Nền tảng quan hệ công chúng (PR) phù hợp cho cả các start-up và doanh nghiệp lớn Thông cáo báo chí

Supernewsroom.io – Nền tảng quan hệ công chúng (PR) phù hợp cho cả các start-up và doanh nghiệp lớn

KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach – Ngày 2 tháng 7 năm 2021 – Chỉ trong vòng một tuần kể từ khi ra mắt phần mềm của Supernewsroom.io, đã có 100 công ty đăng ký để truy cập vào nền tảng quan hệ công chúng (public relations – PR) mới và cải tiến. Những người sáng lập, chuyên gia […]