Hạ viện Mỹ điều tra vụ BoA mua lại Merrill Lynch Thế giới

Hạ viện Mỹ điều tra vụ BoA mua lại Merrill Lynch

Ngày 9/6, các hạ nghị sĩ Mỹ cho biết Ủy ban Giám sát và Cải cách chính phủ thuộc Hạ viện đã yêu cầu Ngân hàng Dự trữ Liên bang (FED) chuyển cho họ các thư điện tử, giấy biên nhận và các tài liệu liên quan đến vai trò của FED trong vụ ngân hàng Bank of America Corp. (BoA) tiếp quản Merrill Lynch & Co.