Tỷ giá ổn định: Kiều hối bán lại cho ngân hàng tăng Tài chính

Tỷ giá ổn định: Kiều hối bán lại cho ngân hàng tăng

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài vừa đưa ra dự báo, kiều hối năm nay có thể đạt từ 10-11 tỷ USD (tăng khoảng 15 – 20% so với năm 2011) và tăng mạnh nhất trong vòng 4 năm qua.

Đối tượng đóng góp rất lớn vào nguồn kiều hối năm nay đến từ hơn 4 triệu kiều bào đang sinh sống tại nước ngoài và đặc biệt là 400.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan và khu vực Trung Đông.