Tăng trưởng tín dụng: Cơ hội về đích ở phía trước! Tài chính

Tăng trưởng tín dụng: Cơ hội về đích ở phía trước!

Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 6/2013, tín dụng tăng 4,5% so với cuối năm 2012. Mức tăng này được cho là đột biến vì trước đó, tính cả 5 tháng tín dụng mới chỉ tăng được 2,98%.

Nhiều chuyên gia cho rằng, kết quả này bắt nguồn từ hàng loạt các động thái tích cực của Ngân hàng Nhà nước và từ việc các ngân hàng thương mại đẩy mạnh việc cho vay tiêu dùng.