Bảo hiểm Du học nước ngoài của MSIG cung cấp sự bảo vệ toàn diện cho học sinh, sinh viên Hồng Kông Thông cáo báo chí

Bảo hiểm Du học nước ngoài của MSIG cung cấp sự bảo vệ toàn diện cho học sinh, sinh viên Hồng Kông

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 11 tháng 7 năm 2022 – MSIG Insurance (Hong Kong) Limited (“MSIG Hồng Kông”) ra mắt Bảo hiểm Du học để cung cấp dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ và bảo vệ cho học sinh, sinh viên Hồng Kông học tập toàn thời gian ở nước […]