"Kiên Giang cần chú trọng nông nghiệp, du lịch" Kinh tế

"Kiên Giang cần chú trọng nông nghiệp, du lịch"

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang ngày 22/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Kiên Giang cần phát huy tiềm năng lớn về nông nghiệp, công nghiệp, du lịch Phú Quốc... để phát triển nhanh và bền vững.